Liitetaulukko 40. Määräaikaisessa työssä olevat palkansaajat määräaikaisuuden syyn ja sukupuolen mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat, %

  Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Prosenttia Prosenttia Prosenttia
Määräaikaiset palkansaajat yhteensä 100,0 100,0 100,0
Työharjoittelu, joka liittyy opiskeluun 6,8 8,2 5,9
Pysyvää työtä ei löytynyt 62,7 59,4 64,9
Ei halua pysyvää työtä 27,0 27,8 26,5
Koeaika 2,5 3,6 1,8
Ei osaa sanoa tai tuntematon . . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2002-2011 2011, Liitetaulukko 40. Määräaikaisessa työssä olevat palkansaajat määräaikaisuuden syyn ja sukupuolen mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/15/tyti_2011_15_2012-11-06_tau_040_fi.html