Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 48. Palkansaajien keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä sosioekonomisen aseman ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat

  Säännöllinen viikkotyöaika, tuntia/viikko
Palkansaajat yhteensä 1) Ylemmät toimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt Työntekijät
Sukupuoli Työnantajasektori        
Sukupuolet yhteensä Työnantajasektorit yhteensä 36,5 37,8 35,4 36,6
Yksityinen sektori 36,6 38,7 34,9 36,9
Julkinen sektori 36,1 36,4 36,2 35,1
- valtio 37,1 37,7 36,3 36,8
- kunta 35,8 35,9 36,2 35,0
Miehet Työnantajasektorit yhteensä 38,1 38,8 37,2 38,2
Yksityinen sektori 38,4 39,4 37,2 38,4
Julkinen sektori 36,8 37,0 37,2 35,8
- valtio 38,1 38,4 37,6 38,4
- kunta 36,0 35,9 36,8 35,3
Naiset Työnantajasektorit yhteensä 34,8 36,6 34,7 33,0
Yksityinen sektori 34,1 37,3 33,7 32,4
Julkinen sektori 35,8 36,1 35,9 34,6
- valtio 36,0 37,0 35,2 33,2
- kunta 35,8 35,8 36,1 34,7
1) Tiedot vuodelta 2011 eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 6.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2002-2011 2011, Liitetaulukko 48. Palkansaajien keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä sosioekonomisen aseman ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2011, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2011/15/tyti_2011_15_2012-11-06_tau_048_fi.html