Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2011/I - 2012/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2011/I 2012/I 2011/I - 2012/I 2011/I - 2012/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1002,3 1034,1 31,8 3,2
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 52,5 49,6 -2,9 -5,5
Maatalous 01 38,7 35,9 -2,8 -7,1
C Teollisuus 10-33 154,6 156,3 1,7 1,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 20,5 20,2 -0,3 -1,5
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 24,0 24,1 0,1 0,6
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,9 20,3 -0,5 -2,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 27,1 25,7 -1,4 -5,2
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 48,5 49,9 1,4 3,0
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 13,7 16,1 2,4 17,3
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 9,8 11,7 1,9 19,8
F Rakentaminen 41-43 72,4 79,2 6,8 9,4
Talonrakentaminen 41 27,5 27,3 -0,2 -0,7
Erikoistunut rakennustoiminta 43 38,0 43,4 5,5 14,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 118,0 118,7 0,7 0,6
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 18,6 21,5 2,9 15,7
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 42,3 40,3 -2,0 -4,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 57,1 56,9 -0,2 -0,4
H Kuljetus ja varastointi 49-53 66,2 65,1 -1,1 -1,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 45,7 44,1 -1,6 -3,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 20,5 21,0 0,5 2,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 31,2 30,7 -0,6 -1,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 40,8 45,7 4,9 11,9
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 31,2 32,6 1,4 4,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 65,5 67,8 2,3 3,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 24,1 24,6 0,5 2,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 36,9 39,9 3,0 8,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 22,3 23,5 1,3 5,7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 46,4 46,8 0,4 0,9
P Koulutus 85 72,1 68,1 -4,1 -5,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 147,9 162,9 15,1 10,2
Terveyspalvelut 86 68,6 76,8 8,3 12,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 30,9 34,5 3,6 11,6
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 48,4 51,6 3,2 6,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 22,0 23,0 1,0 4,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 29,6 31,1 1,5 4,9
X Toimiala tuntematon 00 5,1 4,9 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2012, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 24.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2012, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2011/I - 2012/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/03/tyti_2012_03_2012-04-24_tau_029_fi.html