Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2011/II - 2012/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2011/II 2012/II 2011/II - 2012/II 2011/II - 2012/II
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 187 2 185 -2 -0,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 41 37 -4 -9,7
Maatalous 01 19 16 -3 -16,7
C Teollisuus 10-33 336 344 8 2,5
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 46 46 -0 -0,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 54 51 -3 -4,7
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 47 51 4 8,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 50 54 3 6,8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 114 115 1 1,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 25 27 2 8,6
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 25 24 -1 -4,4
F Rakentaminen 41-43 140 134 -6 -4,3
Talonrakentaminen 41 51 51 -1 -1,3
Erikoistunut rakennustoiminta 43 70 63 -7 -10,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 273 268 -6 -2,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 34 39 5 15,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 85 83 -2 -2,5
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 154 146 -9 -5,6
H Kuljetus ja varastointi 49-53 128 118 -10 -7,9
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 75 67 -9 -11,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 52 51 -2 -2,8
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 76 80 3 4,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 91 92 2 1,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 69 68 -1 -1,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 125 126 1 0,8
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 54 54 -0 -0,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 89 91 2 2,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 53 57 4 7,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 120 117 -3 -2,4
P Koulutus 85 176 175 -1 -0,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 386 394 8 2,1
Terveyspalvelut 86 179 183 4 2,3
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 83 86 3 3,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 124 125 1 0,8
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 42 44 2 5,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 62 64 3 4,3
X Toimiala tuntematon 00 10 10 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2012, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 24.07.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2012, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2011/II - 2012/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/06/tyti_2012_06_2012-07-24_tau_034_fi.html