Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2011/II - 2012/II, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2011/II 2012/II 2011/II - 2012/II 2011/II - 2012/II
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 866,7 850,5 -16,2 -1,9
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 20,1 18,2 -1,9 -9,4
Maatalous 01 10,1 8,9 -1,3 -12,6
C Teollisuus 10-33 143,5 144,3 0,8 0,6
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 18,8 19,7 0,9 4,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 22,0 21,3 -0,7 -3,1
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 19,9 21,4 1,5 7,3
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 22,2 22,4 0,1 0,7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 49,9 48,7 -1,1 -2,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 10,7 10,8 0,1 1,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,2 9,7 -0,5 -5,0
F Rakentaminen 41-43 62,7 58,7 -4,0 -6,4
Talonrakentaminen 41 22,5 21,7 -0,8 -3,5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 31,9 27,8 -4,1 -12,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 105,4 103,8 -1,6 -1,5
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 14,8 17,6 2,8 18,6
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 36,4 35,7 -0,7 -2,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 54,1 50,5 -3,7 -6,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 52,3 47,5 -4,8 -9,1
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 32,7 28,9 -3,9 -11,8
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,6 18,6 -0,9 -4,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 28,1 29,3 1,3 4,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 37,6 37,8 0,3 0,7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 26,4 26,3 -0,1 -0,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 51,0 51,6 0,6 1,1
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 21,6 22,3 0,7 3,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 33,5 34,7 1,2 3,6
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 20,4 21,7 1,3 6,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 47,3 45,8 -1,5 -3,2
P Koulutus 85 60,5 55,8 -4,8 -7,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 144,9 144,8 0,0 0,0
Terveyspalvelut 86 66,0 67,6 1,6 2,4
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 33,0 32,3 -0,7 -2,1
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 45,9 45,0 -0,9 -1,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 15,3 15,5 0,1 0,8
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 24,0 22,8 -1,2 -4,8
X Toimiala tuntematon 00 4,0 3,9 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2012, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 24.07.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2012, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2011/II - 2012/II, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/06/tyti_2012_06_2012-07-24_tau_035_fi.html