Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2011/III - 2012/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2011/III 2012/III 2011/III - 2012/III 2011/III - 2012/III
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 514 2 529 15 0,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 114 116 2 1,7
Maatalous 01 81 83 2 2,4
C Teollisuus 10-33 373 361 -12 -3,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 53 54 1 1,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 61 52 -9 -14,8
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 49 53 4 7,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 62 56 -6 -10,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 118 112 -5 -4,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 31 34 4 12,1
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 26 25 -1 -3,5
F Rakentaminen 41-43 184 182 -2 -0,9
Talonrakentaminen 41 71 69 -2 -2,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 92 90 -2 -2,2
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 310 310 -0 -0,1
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 42 45 3 6,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 96 92 -4 -4,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 172 173 1 0,5
H Kuljetus ja varastointi 49-53 146 150 4 2,5
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 93 97 5 5,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 54 52 -1 -2,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 85 91 5 6,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 97 99 2 1,6
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 76 73 -3 -3,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 156 166 10 6,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 63 63 -1 -1,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 101 104 3 3,0
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 62 61 -1 -1,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 120 112 -8 -6,6
P Koulutus 85 171 167 -3 -1,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 400 412 11 2,8
Terveyspalvelut 86 193 198 5 2,6
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 86 91 5 6,1
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 122 123 1 1,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 60 60 0 0,7
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 84 89 5 5,9
X Toimiala tuntematon 00 11 13 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2012, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2012, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2011/III - 2012/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/09/tyti_2012_09_2012-10-23_tau_028_fi.html