Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2011/IV - 2012/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2011/IV 2012/IV 2011/IV - 2012/IV 2011/IV - 2012/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1040,9 1029,3 -11,6 -1,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 53,4 53,7 0,3 0,6
Maatalous 01 39,8 39,4 -0,4 -1,0
C Teollisuus 10-33 158,4 153,4 -5,0 -3,2
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 22,5 21,2 -1,3 -5,9
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 23,5 20,1 -3,4 -14,7
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,8 22,1 1,3 6,2
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 25,7 24,7 -1,0 -4,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 51,4 49,7 -1,7 -3,4
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 14,4 15,7 1,3 8,9
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,2 10,9 0,7 6,6
F Rakentaminen 41-43 82,3 80,3 -2,0 -2,4
Talonrakentaminen 41 29,2 28,3 -1,0 -3,3
Erikoistunut rakennustoiminta 43 43,8 42,2 -1,7 -3,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 128,2 123,9 -4,3 -3,4
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 22,4 21,4 -1,0 -4,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 40,7 43,2 2,5 6,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 65,1 59,3 -5,8 -9,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 64,0 62,7 -1,3 -2,1
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 44,4 44,1 -0,3 -0,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,6 18,6 -1,0 -5,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 32,6 34,0 1,4 4,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 46,4 44,4 -2,0 -4,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 34,4 30,8 -3,5 -10,3
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 64,5 68,4 3,9 6,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 24,8 24,2 -0,6 -2,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 39,3 39,5 0,3 0,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 23,4 22,9 -0,5 -2,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 47,9 46,4 -1,5 -3,2
P Koulutus 85 62,2 67,0 4,8 7,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 159,3 155,5 -3,8 -2,4
Terveyspalvelut 86 75,4 72,1 -3,4 -4,4
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 33,9 34,0 0,1 0,2
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 50,0 49,5 -0,5 -1,1
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 22,4 22,2 -0,2 -1,0
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 30,7 32,1 1,4 4,5
X Toimiala tuntematon 00 4,6 4,0 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2012, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kirsi Toivonen 09 1734 3535, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 22.1.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2012, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2011/IV - 2012/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/12/tyti_2012_12_2013-01-22_tau_029_fi.html