Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2 Työttömyydessä ei juuri muutosta vuonna 2012

Työttömyydessä ei juuri tapahtunut muutosta vuosien 2011 ja 2012 välillä. Työttömänä oli vuonna 2012 keskimäärin 207 000 henkeä. Työttömistä miehiä oli 115 000 ja naisia 92 000. Työttömien miesten ja naisten lukumäärät säilyivät lähes edellisvuoden tasolla. Työttömien määrä väheni kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta kasvoi kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä verrattuna vuoteen 2011.

Työttömyysaste oli vuonna 2012 keskimäärin 7,7 prosenttia, kun se vuonna 2011 oli 7,8 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 8,3 ja naisten 7,1 prosenttia.

Vuonna 2012 oli työttömien lisäksi 113 000 työvoiman ulkopuolella olevaa piilotyöttömäksi kutsuttua henkilöä, jotka olisivat halunneet ja voineet ottaa vastaan työtä, mutta eivät olleet sitä aktiivisesti etsineet. Piilotyöttömien määrä nousi 10 000 hengellä vuoteen 2011 verrattuna. Eniten piilotyöttömiä oli 15–24-vuotiaiden (35 000) ja 55–64-vuotiaiden ikäryhmissä (27 000). Työttömiä ja piilotyöttömiä oli yhteensä 320 000 henkeä vuonna 2012 (kuvio 6).

Kuvio 6. Työttömät ja piilotyöttömät vuosina 1998–2012, 15–74-vuotiaat

Kuvio 6. Työttömät ja piilotyöttömät vuosina 1998–2012, 15–74-vuotiaat

Vuonna 2012 nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta oli 19,0 prosenttia. Osuus oli 1,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisenä vuonna. Muissa ikäryhmissä työttömyysasteet säilyivät lähes ennallaan (kuvio 7). 15–24-vuotiaiden ikäryhmästä oli työttömänä 63 000 henkeä, noin kolmannes kaikista työttömistä.

Tarkasteltaessa työttömien osuutta koko ikäluokasta oli 15–24-vuotiaiden ikäluokasta työttömänä noin 10 prosenttia vuonna 2012 (kuvio 8). Työttömien osuudet koko ikäluokasta säilyivät vuonna 2012 lähes samalla tasolla kuin vuonna 2011.

Kuvio 7. Työttömyysasteet iän mukaan vuosina 1990–2012, %

Kuvio 7. Työttömyysasteet iän mukaan vuosina 1990–2012, %

Kuvio 8. Työllisten, työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien osuudet ikäluokasta vuonna 2012, %

Kuvio 8. Työllisten, työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien osuudet ikäluokasta vuonna 2012, %

Lomautettuina oli keskimäärin 12 000 henkeä vuonna 2012, saman verran kuin edellisvuonna. Myös lomautettujen määrät säilyivät miltei samoina vuoden 2011 vuosineljänneksiin verrattuna. (Taulukko 1.)

Taulukko 1. Lomautetut vuosina 2010–2012 vuosineljänneksittäin

  Vuosi
  2010        2011        2012        
Vuosineljännes Henkeä Henkeä Henkeä
I 35 000 18 000 17 000
II 19 000 11 000 10 000
III 15 000 9 000 9 000
IV 14 000 11 000 11 000
Vuosikeskiarvo 21 000 12 000 12 000

Vuonna 2012 lomautetuista määrittyi työttömiksi 25 prosenttia, työllisiksi 32 prosenttia ja työvoiman ulkopuolella oleviksi 43 prosenttia.


Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 09 1734 2690, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2012, 2 Työttömyydessä ei juuri muutosta vuonna 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_kat_002_fi.html