Liitetaulukko 8. Työlliset sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2010 2011 2012 2011/2012   2011/2012  
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Sukupuoli Sosioekonominen asema          
Sukupuolet yhteensä Työlliset yhteensä 2 447 2 474 2 483 10 0,4
Palkansaajat yhteensä 2 120 2 143 2 146 3 0,1
- ylemmät toimihenkilöt 626 597 591 -6 -1,1
- alemmat toimihenkilöt 805 842 851 9 1,1
- työntekijät 682 695 697 2 0,3
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 328 331 337 6 2,0
- joista yrittäjäperheenjäseniä 14 12 12 1 5,9
Miehet Työlliset yhteensä 1 259 1 278 1 277 -1 -0,1
Palkansaajat yhteensä 1 038 1 052 1 047 -5 -0,5
- ylemmät toimihenkilöt 343 327 319 -8 -2,5
- alemmat toimihenkilöt 213 239 241 2 1,0
- työntekijät 478 482 484 2 0,4
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 221 225 230 5 2,1
- joista yrittäjäperheenjäseniä 8 7 8 0 1,0
Naiset Työlliset yhteensä 1 188 1 196 1 206 10 0,9
Palkansaajat yhteensä 1 082 1 091 1 099 8 0,8
- ylemmät toimihenkilöt 283 271 272 2 0,6
- alemmat toimihenkilöt 592 603 610 7 1,2
- työntekijät 203 213 214 0 0,2
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 107 105 107 2 1,7
- joista yrittäjäperheenjäseniä 6 4 5 1 14,4

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 09 1734 2690, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2012, Liitetaulukko 8. Työlliset sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_tau_008_fi.html