Liitetaulukko 9. Työlliset koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuosina 2009 - 2011, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Vuosi
2009 2010 2011
Sukupuoli Koulutusaste      
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 2 457 2 447 2 474
Keskiasteen koulutus (3) 1 120 1 116 1 120
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 942 965 997
- alin korkea-aste (5) 354 351 351
- alempi korkeakouluaste (6) 283 294 315
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 305 319 331
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 395 367 357
Miehet Yhteensä 1 255 1 259 1 278
Keskiasteen koulutus (3) 614 614 622
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 410 427 438
- alin korkea-aste (5) 133 133 134
- alempi korkeakouluaste (6) 130 136 147
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 147 158 157
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 230 218 217
Naiset Yhteensä 1 202 1 188 1 196
Keskiasteen koulutus (3) 506 502 498
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 532 538 558
- alin korkea-aste (5) 221 218 217
- alempi korkeakouluaste (6) 154 158 168
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 157 162 173
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 165 149 139

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 09 1734 2690, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2012, Liitetaulukko 9. Työlliset koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuosina 2009 - 2011, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_tau_009_fi.html