Liitetaulukko 12. Työlliset työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2010 2011 2012 2011/2012   2011/2012  
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Sukupuoli Työnantajasektori          
Sukupuolet yhteensä Työnantajasektorit yhteensä 2 447 2 474 2 483 10 0,4
Yksityinen sektori 1 774 1 796 1 808 12 0,7
Julkinen sektori 663 667 666 -2 -0,2
- valtio 153 151 144 -7 -4,8
- kunta 510 517 522 6 1,1
Miehet Työnantajasektorit yhteensä 1 259 1 278 1 277 -1 -0,1
Yksityinen sektori 1 070 1 083 1 089 7 0,6
Julkinen sektori 185 191 184 -7 -3,7
- valtio 74 74 70 -4 -5,2
- kunta 111 117 114 -3 -2,7
Naiset Työnantajasektorit yhteensä 1 188 1 196 1 206 10 0,9
Yksityinen sektori 704 713 719 6 0,8
Julkinen sektori 478 476 481 5 1,2
- valtio 79 77 73 -3 -4,4
- kunta 399 399 408 9 2,2

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 09 1734 2690, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2012, Liitetaulukko 12. Työlliset työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_tau_012_fi.html