Liitetaulukko 13. Työlliset aluehallintovirastojen (AVI) ja sukupuolen mukaan vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2010 2011 2012 2011/2012   2011/2012  
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Sukupuoli Aluehallintovirasto          
Sukupuolet yhteensä Koko maa (ml. Ahvenanmaa) 2 447 2 474 2 483 10 0,4
Etelä-Suomen AVI 1 079 1 092 1 099 7 0,7
Lounais-Suomen AVI 311 314 316 2 0,8
Itä-Suomen AVI 236 236 236 0 0,0
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 533 539 542 3 0,5
Pohjois-Suomen AVI 199 203 200 -3 -1,6
Lapin AVI 74 75 75 0 -0,3
Miehet Koko maa (ml. Ahvenanmaa) 1 259 1 278 1 277 -1 -0,1
Etelä-Suomen AVI 546 557 558 1 0,2
Lounais-Suomen AVI 159 162 162 0 0,0
Itä-Suomen AVI 123 123 123 0 0,2
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 280 283 282 0 -0,1
Pohjois-Suomen AVI 105 108 106 -2 -2,2
Lapin AVI 38 38 38 1 1,9
Naiset Koko maa (ml. Ahvenanmaa) 1 188 1 196 1 206 10 0,9
Etelä-Suomen AVI 533 535 541 6 1,1
Lounais-Suomen AVI 152 152 154 2 1,6
Itä-Suomen AVI 113 113 113 0 -0,2
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 253 256 259 3 1,2
Pohjois-Suomen AVI 94 95 94 -1 -0,8
Lapin AVI 37 37 37 -1 -2,5

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 09 1734 2690, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2012, Liitetaulukko 13. Työlliset aluehallintovirastojen (AVI) ja sukupuolen mukaan vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_tau_013_fi.html