Liitetaulukko 21. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2010 2011 2012 2011/2012   2011/2012  
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 3357,9 3382,0 3381,0 -1,0 0,0
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 75,3 74,2 71,1 -3,1 -4,2
Maatalous 01 36,3 34,1 32,6 -1,5 -4,4
C Teollisuus 10-33 565,0 561,9 556,1 -5,7 -1,0
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 66,2 73,4 74,0 0,6 0,8
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 88,1 87,6 82,8 -4,7 -5,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 79,7 77,6 81,1 3,4 4,4
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 92,9 91,5 87,7 -3,8 -4,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 191,9 189,3 185,2 -4,1 -2,2
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 46,3 42,4 45,3 2,9 6,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 42,6 39,1 40,7 1,6 4,0
F Rakentaminen 41-43 230,3 238,4 233,4 -5,0 -2,1
Talonrakentaminen 41 77,2 85,8 81,6 -4,2 -4,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 120,0 120,5 116,3 -4,1 -3,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 406,3 407,4 405,1 -2,3 -0,6
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 57,8 57,9 66,3 8,4 14,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 138,3 141,9 139,6 -2,3 -1,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 210,2 207,7 199,2 -8,4 -4,1
H Kuljetus ja varastointi 49-53 214,3 201,9 195,9 -6,0 -3,0
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 135,0 125,9 121,1 -4,9 -3,9
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 79,3 76,0 74,8 -1,2 -1,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 103,5 107,7 111,3 3,6 3,4
J Informaatio ja viestintä 58-63 143,0 149,5 152,2 2,7 1,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 101,7 110,1 109,2 -0,9 -0,8
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 195,1 196,6 203,7 7,0 3,6
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 81,4 83,8 84,8 1,0 1,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 131,7 131,5 139,4 7,9 6,0
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 79,7 80,8 82,3 1,5 1,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 184,4 184,4 177,7 -6,8 -3,7
P Koulutus 85 239,6 238,2 231,0 -7,2 -3,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 552,4 569,6 582,1 12,6 2,2
Terveyspalvelut 86 257,2 262,9 270,4 7,5 2,8
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 124,1 127,5 130,7 3,3 2,6
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 171,1 179,2 181,0 1,8 1,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 60,8 64,0 65,3 1,3 2,0
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 94,6 90,6 91,9 1,3 1,5
X Toimiala tuntematon 00 17,2 17,0 15,0 -1,9 -11,3

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 09 1734 2690, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2012, Liitetaulukko 21. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_tau_021_fi.html