Liitetaulukko 29. Osa-aikaiset palkansaajat toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2010 2011 2012 2011/2012   2011/2012  
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 295 307 311 4 1,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 4 4 5 0 10,1
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 17 19 18 -1 -3,2
F Rakentaminen 41-43 5 6 6 0 -1,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 61 65 62 -3 -5,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 17 19 20 1 6,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 23 24 24 0 1,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 8 8 8 0 0,5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 7 8 7 -1 -13,1
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 34 31 32 1 2,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 7 7 7 0 -0,6
P Koulutus 85 25 27 27 0 1,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 55 58 66 7 12,1
R-U Muu palvelutoiminta 90-99 28 28 28 0 -1,3

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 09 1734 2690, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2012, Liitetaulukko 29. Osa-aikaiset palkansaajat toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_tau_029_fi.html