Liitetaulukko 38. Työttömyysasteet aluehallintovirastojen (AVI) ja sukupuolen mukaan vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos
2010 2011 2012 2011/2012  
Prosenttia, % Prosenttia, % Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Sukupuoli Aluehallintovirasto        
Sukupuolet yhteensä Koko maa (ml. Ahvenanmaa) 8,4 7,8 7,7 -0,1
Etelä-Suomen AVI 7,3 6,7 6,6 -0,1
Lounais-Suomen AVI 8,3 7,3 7,6 0,2
Itä-Suomen AVI 10,2 10,2 9,5 -0,7
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 8,9 8,5 8,1 -0,4
Pohjois-Suomen AVI 10,0 8,7 9,9 1,3
Lapin AVI 11,3 10,2 10,4 0,2
Miehet Koko maa (ml. Ahvenanmaa) 9,1 8,4 8,3 -0,1
Etelä-Suomen AVI 7,8 7,2 7,0 -0,3
Lounais-Suomen AVI 8,9 8,1 8,2 0,1
Itä-Suomen AVI 11,2 11,3 10,2 -1,1
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 9,8 9,0 8,7 -0,2
Pohjois-Suomen AVI 10,7 8,9 10,5 1,5
Lapin AVI 12,8 12,4 12,8 0,3
Naiset Koko maa (ml. Ahvenanmaa) 7,6 7,1 7,1 0,0
Etelä-Suomen AVI 6,8 6,1 6,2 0,0
Lounais-Suomen AVI 7,7 6,6 6,9 0,4
Itä-Suomen AVI 9,1 9,0 8,7 -0,3
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 7,9 8,1 7,4 -0,6
Pohjois-Suomen AVI 9,2 8,4 9,3 0,9
Lapin AVI 9,6 7,9 7,7 -0,2

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 09 1734 2690, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2012, Liitetaulukko 38. Työttömyysasteet aluehallintovirastojen (AVI) ja sukupuolen mukaan vuosina 2010 - 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_tau_038_fi.html