Liitetaulukko 40. Työttömyysasteet koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuosina 2007 - 2011, 15-74-vuotiaat

  Työttömyysaste, %
Vuosi
2007    2008    2009    2010    2011   
Sukupuoli Koulutusaste          
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 6,9 6,4 8,2 8,4 7,8
Keskiasteen koulutus (3) 7,1 6,5 9,3 9,0 8,4
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 3,7 3,5 4,3 4,6 4,0
- alin korkea-aste (5) 3,9 3,3 3,8 4,4 3,6
- alempi korkeakouluaste (6) 4,1 3,9 5,2 5,8 4,8
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 3,2 3,2 3,8 3,6 3,8
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 12,3 11,9 14,0 15,5 15,3
Miehet Yhteensä 6,5 6,1 8,9 9,1 8,4
Keskiasteen koulutus (3) 6,4 5,9 9,9 9,7 8,8
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 3,4 3,0 4,2 4,8 4,3
- alin korkea-aste (5) 3,6 2,9 4,8 5,5 4,7
- alempi korkeakouluaste (6) 4,1 3,2 4,8 5,9 5,0
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 2,7 3,0 3,2 3,3 3,3
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 11,4 11,0 13,7 14,9 14,8
Naiset Yhteensä 7,2 6,7 7,6 7,6 7,1
Keskiasteen koulutus (3) 7,9 7,1 8,5 8,2 7,9
Korkea-aste yhteensä (5,6,7,8) 4,0 3,8 4,3 4,4 3,8
- alin korkea-aste (5) 4,0 3,6 3,3 3,8 2,9
- alempi korkeakouluaste (6) 4,2 4,6 5,6 5,7 4,6
- ylempi korkeakoulu- tai tutkijakoulutusaste (7,8) 3,7 3,4 4,4 3,8 4,2
Ei perusasteen jälkeistä koulutusta tai koulutusaste tuntematon 13,4 13,3 14,4 16,3 16,1

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 09 1734 2690, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2012, Liitetaulukko 40. Työttömyysasteet koulutusasteen ja sukupuolen mukaan vuosina 2007 - 2011, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_tau_040_fi.html