Liitetaulukko 41. Työlliset päätyön säännöllisen viikkotyöajan, sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2012, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Säännöllinen viikkotyöaika
Yhteensä 1-19 tuntia 20-34 tuntia 35-40 tuntia 41-49 tuntia 50+ tuntia
Sukupuoli              
Sukupuolet yhteensä Työlliset yhteensä 2 483 164 314 1 634 159 199
Palkansaajat yhteensä 2 146 130 264 1 540 124 79
- ylemmät toimihenkilöt 591 24 57 404 67 37
- alemmat toimihenkilöt 851 57 123 620 33 15
- työntekijät 697 49 83 512 24 26
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet yhteensä 337 33 51 95 35 119
Miehet Työlliset yhteensä 1 277 62 110 838 104 157
Palkansaajat yhteensä 1 047 44 80 776 82 62
- ylemmät toimihenkilöt 319 10 21 218 42 27
- alemmat toimihenkilöt 241 12 18 181 19 10
- työntekijät 484 22 40 374 21 25
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet yhteensä 230 18 30 63 21 95
Naiset Työlliset yhteensä 1 206 102 204 796 56 42
Palkansaajat yhteensä 1 099 87 184 764 42 17
- ylemmät toimihenkilöt 272 14 36 186 25 10
- alemmat toimihenkilöt 610 45 104 438 14 5
- työntekijät 214 28 43 137 3 .
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet yhteensä 107 15 20 32 13 25

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 09 1734 2690, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2012, Liitetaulukko 41. Työlliset päätyön säännöllisen viikkotyöajan, sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_tau_041_fi.html