Liitetaulukko 48. Kokoaikaista työtä tekevien palkansaajien keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan vuonna 2012, 15-74-vuotiaat

  Säännöllinen viikkotyöaika, tuntia/viikko
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Ammattiluokitus 2010      
Ammatit yhteensä 39,0 39,9 38,0
1 Johtajat 43,3 44,3 41,2
2 Erityisasiantuntijat 38,8 39,3 38,2
3 Asiantuntijat 38,9 39,8 38,3
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 37,8 38,3 37,6
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 37,8 38,7 37,5
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 39,6 40,2 38,6
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 39,9 40,0 39,2
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 41,1 41,4 39,8
9 Muut työntekijät 37,9 38,6 37,3
0 Sotilaat 38,6 38,6 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 09 1734 2690, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2012, Liitetaulukko 48. Kokoaikaista työtä tekevien palkansaajien keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan vuonna 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/13/tyti_2012_13_2013-03-05_tau_048_fi.html