Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2012, 15-74-vuotiaat

  Työlliset yhteensä Sivutyötä tehneet Sivutyötä tehneiden osuus
1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 483 90 3,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 109 6 5,6
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 382 8 2,1
F Rakentaminen 41-43 175 4 2,0
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 300 8 2,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 144 5 3,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 86 4 4,8
J Informaatio ja viestintä 58-63 101 3 3,2
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 74 . .
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 262 10 3,7
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 113 3 2,9
P Koulutus 85 175 11 6,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 409 17 4,1
R-U Muu palvelutoiminta 90-99 142 9 6,3

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Pertti Taskinen 09 1734 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2003-2012 2012, Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/14/tyti_2012_14_2013-11-05_tau_036_fi.html