Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneet palkansaajat sekä ylityötä tehneiden osuus palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2012, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat yhteensä Palkallista ylityötä tehneet Palkallista ylityötä tehneiden osuus
1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 146 229 10,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 37 4 11,7
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 358 42 11,6
F Rakentaminen 41-43 133 18 13,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 261 24 9,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 120 17 14,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 76 8 10,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 92 12 13,5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 67 7 10,2
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 212 25 11,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 113 11 9,5
P Koulutus 85 172 10 6,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 389 40 10,3
R-U Muu palvelutoiminta 90-99 107 9 8,9

Lähde: Työvoimatutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Pertti Taskinen 09 1734 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 5.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2003-2012 2012, Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneet palkansaajat sekä ylityötä tehneiden osuus palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2012, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/14/tyti_2012_14_2013-11-05_tau_037_fi.html