Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2022, helmikuu

Julkaistu: 20.12.2013

Marraskuun työttömyysaste 7,9 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 marraskuussa 210 000, mikä oli 17 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,9 prosenttia, kun se edellisvuoden marraskuussa oli 7,3 prosenttia. Työllisiä oli 32 000 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2013/11

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 1989/01 – 2013/11

Työllisiä oli vuoden 2013 marraskuussa 2 431 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 32 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 14 000 ja naisia 18 000 vähemmän kuin vuoden 2012 marraskuussa. Työllisten määrä väheni yksityisellä sektorilla mutta pysyi lähes ennallaan julkisella sektorilla vuoden 2012 marraskuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli marraskuussa 67,8 prosenttia, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste laski edellisen vuoden marraskuusta 0,5 prosenttiyksikköä 68,0 prosenttiin ja naisten 0,7 prosenttiyksikköä 67,5 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,2 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2013 marraskuussa 210 000 (virhemarginaali ±16 000), mikä oli 17 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 113 000 ja naisia 96 000 henkeä.

Työttömyysaste oli marraskuussa 7,9 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 8,4 ja naisten 7,5 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,5 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli marraskuussa yhteensä 656 000. Heistä työllisiä oli 261 000 ja työttömiä 47 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 308 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli marraskuussa 15,4 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,6 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 7,2 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 450 000 vuoden 2013 marraskuussa eli 26 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 144 000.

Työllisyyden muutokset 2012/11 – 2013/11 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2012/11 2013/11 2012/11 - 201311
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 081 4 091 0,3
Työvoima yhteensä 2 656 2 641 –0,6
Työlliset 2 463 2 431 –1,3
– palkansaajat 2 137 2 094 –2,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 326 338 3,5
Työttömät 193 210 8,7
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 425 1 450 1,8
– piilotyöttömät  124 144 16,2
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 68,4 67,8 –0,6
Työttömyysaste 7,3 7,9 0,7
Työvoimaosuus 65,1 64,5 –0,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun 2013 lopussa kaikkiaan 296 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 39 000 suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden marraskuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Kainuussa (28 %), Uudellamaalla (24 %) ja Pirkanmaalla (21 %). Marraskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 24 000, mikä oli 7 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli marraskuun lopussa yhteensä 125 000 henkilöä, mikä oli 13 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,7 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 36 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin marraskuussa 30 000 uutta avointa työpaikkaa eli 1 000 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Muutokset 2012/11 – 2013/11 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2012/11 2013/11 2012/11 - 2013/11
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 257 296 15,2
– yli vuoden työttömänä olleet 63 80 25,9
Palveluissa yhteensä 112 125 11,1
– työllistetyt 29 35 22,5
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 31 32 4,1
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 15 13 –14,8
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 37 44 18,8
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 31 30 –3,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2013, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Joanna Viinikka 09 1734 3796, Tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (429,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. marraskuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/11/tyti_2013_11_2013-12-20_tie_001_fi.html