Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1 Johdanto

Tämä työvoimatutkimuksen vuosijulkaisu sisältää tilastotietoja 15–74-vuotiaan väestön työllisyydestä, työttömyydestä, työsuhteista sekä työajoista. Katsausosan loppupuolella käsitellään lisäksi tarkemmin työvoimaan kuulumattomia sekä nuoria, jotka eivät ole työssä eivätkä koulutuksessa. Tiedot perustuvat työvoimatutkimukseen, joka on otospohjainen kuukausittain tehtävä haastattelututkimus. Työvoimatutkimuksen käsitteet ja määritelmät noudattavat kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksia ja EU:n tilastotoimen asetuksia. Tutkimuksen tilastotiedot ovat siten kansainvälisesti vertailukelpoisia.

Työvoimatutkimuksen vuotta 2013 koskevia keskeisimpiä vuositietoja on julkaistu alkuvuodesta joulukuun ja 4. neljänneksen tietojen julkaisun yhteydessä (21.1.2014). Tämä julkaisu sisältää katsausosan lisäksi työvoimatutkimuksen aikasarjatietoja ja vuotta 2013 koskevia vuositietoja.

Tulevana syksynä julkaistaan lisäksi Perheet ja työ -teemajulkaisu, jossa käsitellään työvoimatutkimuksen kotitalousosasta saatavia tietoja kuten pienten lasten vanhempien työhön osallistumista.


Lähde: Työvoimatutkimus 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 1.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2013, 1 Johdanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/13/tyti_2013_13_2014-04-01_kat_001_fi.html