Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2013, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 457 1 261 1 195
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 107 80 27
Maatalous 01 76 52 24
C Teollisuus 10-33 350 263 88
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 48 25 22
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 52 38 13
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 49 36 14
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 59 50 8
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 109 85 23
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 35 28 7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 27 21 6
F Rakentaminen 41-43 176 161 15
Talonrakentaminen 41 65 60 5
Erikoistunut rakennustoiminta 43 91 83 7
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 296 145 152
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 42 38 4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 91 61 30
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 163 46 118
H Kuljetus ja varastointi 49-53 142 112 31
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 92 77 14
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 34 16
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 86 27 60
J Informaatio ja viestintä 58-63 100 68 32
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 71 30 42
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 164 93 71
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 61 45 16
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 96 47 50
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 59 28 30
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 111 48 63
P Koulutus 85 175 58 117
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 399 50 349
Terveyspalvelut 86 184 26 158
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 88 12 77
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 127 12 114
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 62 29 32
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 83 26 57

Lähde: Työvoimatutkimus 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 1.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2013, Liitetaulukko 30. Työlliset toimialan (TOL 2008) ja sukupuolen mukaan vuonna 2013, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/13/tyti_2013_13_2014-04-01_tau_030_fi.html