Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan vuonna 2013, 15-74-vuotiaat

  Työlliset, 1000 henkeä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Ammattikoodi Ammatti      
  Ammatit yhteensä 2 457 1 261 1 195
Johtajat 69 48 20
11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 11 7 4
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat 23 18 6
13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat 28 19 9
14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat 6 4 .
Erityisasiantuntijat 575 303 273
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat 137 105 31
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat 34 9 24
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 130 39 91
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat 115 56 58
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat 81 62 18
26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat 80 31 49
Asiantuntijat 454 194 259
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat 96 77 19
32 Terveydenhuollon asiantuntijat 107 14 93
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat 158 65 93
34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat 72 22 50
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat 20 15 5
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 162 37 125
41 Toimistotyöntekijät 54 4 50
42 Asiakaspalvelutyöntekijät 39 8 32
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät 42 15 27
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 27 10 17
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 476 130 346
51 Palvelutyöntekijät 118 49 69
52 Myyjät, kauppiaat ym. 164 51 113
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 173 14 159
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 19 16 4
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 87 61 26
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 78 52 26
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 10 9 .
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 276 255 21
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) 105 102 3
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 94 91 3
73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät 13 9 5
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät 42 41 .
75 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym. 21 13 9
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 188 160 28
81 Prosessityöntekijät 58 42 16
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 16 10 6
83 Kuljetustyöntekijät 114 109 5
9 Muut työntekijät 156 62 94
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 65 8 58
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 3 . .
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 48 38 10
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät 25 5 20
95 Katumyyjät, kengänkiillottajat ym. 5 . 3
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. 9 7 2
Sotilaat 8 8 .
01 Upseerit 3 3 .
02 Aliupseerit 4 4 .

Lähde: Työvoimatutkimus 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 1.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2013, Liitetaulukko 34. Työlliset ammatin (Ammattiluokitus 2010) ja sukupuolen mukaan vuonna 2013, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/13/tyti_2013_13_2014-04-01_tau_034_fi.html