Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajat sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2013, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat, 1000 henkeä
Sukupuolet yhteensä Miehet Naiset
Sosioekonominen asema 1)        
Palkansaajat yhteensä 3-9 2 127 1 036 1 090
Ylemmät toimihenkilöt 3 590 317 273
- johtotehtävissä toimivat 31 65 44 21
- valmistelu-, esittely-, tutkimus- ja suunnittelutehtävissä toimivat 32 171 114 56
- opetustehtävissä toimivat 33 119 35 84
- muut ylemmät toimihenkilöt 34 235 123 112
Alemmat toimihenkilöt 4 853 244 609
- esimiestehtävissä toimivat 41 87 49 38
- itsenäistä tai monipuolista toimisto- tai myyntityötä tekevät 42 284 75 209
- epäitsenäistä tai rutiininomaista toimisto- tai myyntityötä tekevät 43 28 4 24
- muut alemmat toimihenkilöt 44 453 116 337
Työntekijät 5 678 473 205
- maa- ja metsätalouden työntekijät 51 32 22 11
- teollisuustyöntekijät 52 265 233 32
- muut tuotantotyöntekijät 53 111 72 39
- jakelu- ja palvelutyöntekijät 54 269 146 123
Tuntematon 9 6 3 3
1) Tiedot vuodesta 2011 alkaen eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

Lähde: Työvoimatutkimus 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 1.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2013, Liitetaulukko 35. Palkansaajat sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan vuonna 2013, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/13/tyti_2013_13_2014-04-01_tau_035_fi.html