Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 48. Palkansaajien keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä sosioekonomisen aseman ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2013, 15-74-vuotiaat

  Säännöllinen viikkotyöaika, tuntia/viikko
Palkansaajat yhteensä 1) Ylemmät toimihenkilöt Alemmat toimihenkilöt Työntekijät
Sukupuoli Työnantajasektori        
Sukupuolet yhteensä Työnantajasektorit yhteensä 36,3 37,6 35,3 36,3
Yksityinen sektori 36,4 38,5 34,9 36,6
Julkinen sektori 36,0 36,4 36,0 35,2
- valtio 37,3 37,9 36,5 36,1
- kunta 35,7 35,7 35,9 35,1
Miehet Työnantajasektorit yhteensä 38,1 38,7 37,4 38,0
Yksityinen sektori 38,3 39,2 37,4 38,2
Julkinen sektori 37,0 37,2 37,4 36,0
- valtio 38,0 38,5 37,6 36,9
- kunta 36,4 36,2 37,2 35,9
Naiset Työnantajasektorit yhteensä 34,6 36,4 34,5 32,5
Yksityinen sektori 33,8 37,2 33,5 31,8
Julkinen sektori 35,6 35,9 35,7 34,6
- valtio 36,5 37,4 35,8 .
- kunta 35,4 35,4 35,7 34,6
1) Tiedot vuodesta 2011 alkaen eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

Lähde: Työvoimatutkimus 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 1.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2013, Liitetaulukko 48. Palkansaajien keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika päätyössä sosioekonomisen aseman ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2013, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/13/tyti_2013_13_2014-04-01_tau_048_fi.html