Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.4.2014

Työllisyys heikkeni vuonna 2013

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli 2 457 000 vuonna 2013, mikä oli 27 000 vähemmän kuin vuonna 2012. Työttömien määrä puolestaan kasvoi 12 000 hengellä edeltävästä vuodesta. Työttömänä oli vuonna 2013 keskimäärin 219 000 henkeä. Työttömyysaste oli vuonna 2013 keskimäärin 8,2 prosenttia, kun se vuonna 2012 oli 7,7 prosenttia.

Työllisten määrän muutos edellisestä vuodesta sukupuolen mukaan vuosina 1993–2013, 15–74-vuotiaat

Työllisten määrän muutos edellisestä vuodesta sukupuolen mukaan vuosina 1993–2013, 15–74-vuotiaat

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli 2 457 000 vuonna 2013, mikä oli 27 000 vähemmän kuin vuonna 2012. Kahdesta edellisestä vuodesta poiketen myös naisten työllisyystilanne heikkeni vuodesta 2012 vuoteen 2013. Työllisten naisten määrä väheni 11 000 ja työllisten miesten määrä 16 000 hengellä vuoteen 2012 verrattuna.

15–64-vuotiaiden työllisyysaste vuonna 2013 oli 68,5 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin edeltävänä vuonna. Miesten työllisyysaste oli 69,2 prosenttia ja naisten 67,8 prosenttia. Miesten työllisyysaste pieneni 0,6 prosenttiyksikköä ja naisten 0,3 prosenttiyksikköä vuodesta 2012.

Vuonna 2013 työttömien määrä puolestaan kasvoi 12 000 hengellä edeltävästä vuodesta. Työttömänä oli vuonna 2013 keskimäärin 219 000 henkeä, mistä miehiä oli 122 000 ja naisia 97 000. Työttömien miesten ja naisten lukumäärät kasvoivat lähes saman verran.

Työttömyysaste oli vuonna 2013 keskimäärin 8,2 prosenttia, kun se vuonna 2012 oli 7,7 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 8,8 ja naisten 7,5 prosenttia.

Vuonna 2013 oli työttömien lisäksi 124 000 työvoiman ulkopuolella olevaa piilotyöttömäksi kutsuttua henkilöä, jotka olisivat halunneet ja voineet ottaa vastaan työtä, mutta eivät olleet sitä aktiivisesti etsineet. Piilotyöttömien määrä kasvoi 11 000 hengellä vuoteen 2012 verrattuna

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukoiden sisältöä on laajennettu: http://pxweb1.stat.fi/database/StatFin/tym/tyti/tyti_fi.asp .

Tietokantataulukot ovat saatavilla myös ruotsin- ja englanninkielellä.

Työvoimatutkimuksen tuorein kuukausijulkaisu


Lähde: Työvoimatutkimus 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Joanna Viinikka 09 1734 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (1,0 Mt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 1.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/13/tyti_2013_13_2014-04-01_tie_001_fi.html