Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Lapsiperheiden vanhempien työmarkkina-asema

Lasten lukumäärä perheessä vaikuttaa selvemmin äitien kuin isien työllisyyteen. Isien työllisyysaste on useana peräkkäisenä vuotena ollut noin 90 prosenttia lasten lukumäärästä riippumatta. Vuonna 2013 yhden tai kahden lapsen äideistä keskimäärin 78 prosenttia oli työllisiä, kun taas vähintään kolmen lapsen äideistä 57 prosenttia. (Kuvio 1.) Äitien työllisyyden pienentyminen vuodesta 2012 vuoteen 2013 näkyy erityisen selvästi useampilapsisissa perheissä. Vielä vuonna 2012 kolmen tai useamman lapsen perheissä äideistä oli työllisiä 65 prosenttia.

Kuvio 1. Isien ja äitien työllisyysasteet lasten lukumäärän mukaan vuonna 2013, 20–59-vuotiaat

Kuvio 1. Isien ja äitien työllisyysasteet lasten lukumäärän mukaan vuonna 2013, 20–59-vuotiaat

Perheen nuorimman lapsen ikä vaikuttaa äitien työllisyyteen. Alle 3-vuotiaiden lasten äitien työllisyysaste oli 46 prosenttia vuonna 2013. Nuorimman lapsen mentyä kouluun on äitien työllisyysaste noussut lähes samalle tasolle isien kanssa. Äitien työllisyysasteen lasku vuodesta 2012 vuoteen 2013 oli suurin alle 3-vuotiaiden lasten äitien kohdalla. (Kuvio 2.)

Kuvio 2. Äitien työllisyysasteet nuorimman lapsen iän mukaan vuosina 2009–2013, 20–59-vuotiaat

Kuvio 2. Äitien työllisyysasteet nuorimman lapsen iän mukaan vuosina 2009–2013, 20–59-vuotiaat

Isien perhevapaat ovat yleensä lyhyempiä kuin äitien. Isyysvapaan, isäkuukauden tai alle kolmen kuukauden pituisen hoitovapaan aikana isät luokittuvat työllisiksi, ja siksi perhevapaille ei ole juuri vaikutusta isien työllisyysasteeseen.

Molemmat vanhemmat olivat työllisiä 68 prosentissa kaikista kahden huoltajan lapsiperheistä vuonna 2013. Nuorimman lapsen ollessa 3–6-vuotias 74 prosentissa kahden huoltajan perheistä molemmat vanhemmat ovat työllisiä ja kouluikäisten lasten vanhemmista jo 82 prosenttia. Nuorimman lapsen kasvaessa sellaisten lapsiperheiden määrä vähenee, joissa molemmat vanhemmat ovat ei-työllisiä. Kun nuorin lapsi on alle 3-vuotias, molemmat vanhemmat ovat ei-työllisiä 7 prosentissa kahden huoltajan perheistä, kun taas kouluikäisten lasten vanhemmista enää kahdessa prosentissa perheistä. (Kuvio 3)

Kuvio 3. Vanhempien työmarkkina-asema kahden 20–59-vuotiaan huoltajan lapsiperheissä nuorimman lapsen iän mukaan vuonna

Kuvio 3. Vanhempien työmarkkina-asema kahden 20–59-vuotiaan huoltajan lapsiperheissä nuorimman lapsen iän mukaan vuonna

Lähde: Työvoimatutkimus 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Nieminen 029 551 3561, Anna Pärnänen 029 551 3795, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. perheet ja työ 2013, 3. Lapsiperheiden vanhempien työmarkkina-asema . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/14/tyti_2013_14_2014-10-07_kat_003_fi.html