Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Entistä suurempi osa äideistä hoitamassa lapsia ilman työsuhdetta

Pelkkä työllisyysaste ei kuitenkaan vielä kerro, kuinka moni pienten lasten vanhemmista tosiasiassa on työssä. Työvoimatutkimuksessa työllisiksi luokitellaan työstä äitiys- ja isyysvapaalla olevat sekä ne, joiden poissaolo työstä on kestänyt alle kolme kuukautta. Näin ollen etenkin pienten lasten äitien kohdalla työllisten joukossa on runsaasti sellaisia äitejä, jotka tosiasiassa ovat kotona hoitamassa lasta. Vastaavasti työstä hoitovapaalla olevat äidit luokittuvat useimmiten työvoiman ulkopuolelle, sillä hoitovapaata pidetään yleensä äitiysvapaan ja vanhempainvapaan perään, jolloin vapaan kokonaiskesto on yli kolme kuukautta.

Kuviossa 4 näkyvät omana ryhmänään ne alle kolmevuotiaiden lasten äidit, jotka olivat tosiasiallisesti työssä. Lisäksi on kuvattu erikseen työstä perhevapaalla (äitiys-, vanhempain- tai hoitovapaalla) olevat sekä lapsiaan kotona hoitavat äidit, joilla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta. Neljäntenä joukkona ovat ne, jotka ovat itse ilmoittaneet pääasialliseksi toiminnaksi muun kuin lasten hoitamisen. Tähän luokkaan sisältyvät esimerkiksi opiskelijat ja työttömät.

Perheen nuorimman lapsen ollessa alle 3-vuotias suurin osa äideistä on joko perhevapaalla työstä tai muuten hoitamassa lapsia ilman työsuhdetta. Työssä on reilu kolmannes tämän ikäisten lasten äideistä. Vuodesta 2012 vuoteen 2013 työssä olevien äitien osuus on vähentynyt ja työstä perhevapaalla olevien osuus on pysynyt lähes samanlaisena. Sen sijaan kotona ilman työsuhdetta olevien osuus on hieman lisääntynyt. Tähän ryhmään kuuluu sekä niitä äitejä, jotka hoitavat pääasiassa lapsia kotona, että niitä, joiden pääasiallinen toiminta on jokin muu kuin lasten hoitaminen. (Kuvio 4.)

Kuvio 4. Alle kolmevuotiaiden lasten äitien työssäolo ja perhevapaat vuosina 2009–2013, 20–59-vuotiaat

Kuvio 4. Alle kolmevuotiaiden lasten äitien työssäolo ja perhevapaat vuosina 2009–2013, 20–59-vuotiaat

Alle vuoden ikäisten lasten äideistä vain harva on työssä, mutta 1–2-vuotiaiden lasten äideistä jo yli puolet (kuvio 5). Kun nuorin lapsi on 3–6-vuotias, suurin osa äideistä on palannut töihin. Kaikista kouluikäisten lasten äideistä jo lähes 90 prosenttia on työssä.

Äitien koulutus vaikuttaa työssäkäyntiin. Korkea-asteen koulutuksen saaneilla äidillä on useammin voimassa oleva työsuhde perhevapaan aikana ja he palaavat nopeammin töihin kuin muut äidit.

Korkea-asteen ja keskiasteen koulutuksen suorittaneista äideistä yli puolet on työssä ennen kuin nuorin lapsi täyttää kolme vuotta. Nuorimman lapsen ollessa 3–6-vuotias, korkea-asteen suorittaneista äideistä jo 86 prosenttia on työssä, kun taas keskiasteen suorittaneista 69 prosenttia. Niistä äideistä, joilla ei ole perusasteen jälkeistä koulutusta, noin puolet on tässä vaiheessa töissä ja yhtä suuri osa on kokonaan työelämän ulkopuolella. Isien työssäolo pysyy melko tasaisena lasten iästä huolimatta, koska isät pitävät usein lyhyempiä lastenhoitovapaita kuin äidit.

Kuvio 5. Äitien työssäolo ja perhevapaat nuorimman lapsen iän mukaan vuonna 2013, 20–59-vuotiaat

Kuvio 5. Äitien työssäolo ja perhevapaat nuorimman lapsen iän mukaan vuonna 2013, 20–59-vuotiaat

Lähde: Työvoimatutkimus 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Nieminen 029 551 3561, Anna Pärnänen 029 551 3795, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. perheet ja työ 2013, 4. Entistä suurempi osa äideistä hoitamassa lapsia ilman työsuhdetta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2013/14/tyti_2013_14_2014-10-07_kat_004_fi.html