Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.6.2014

Toukokuun työttömyysaste 10,7 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2014 toukokuussa 296 000, mikä oli hieman vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,7 prosenttia, kun se edellisvuoden toukokuussa oli 10,8 prosenttia. Työllisiä oli 14 000 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 27 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/05 – 2014/05

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/05 – 2014/05

Työllisiä oli vuoden 2014 toukokuussa 2 460 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 15 000 vähemmän ja työllisiä naisia lähes saman verran kuin vuoden 2013 toukokuussa. Työllisten määrä väheni yksityisellä sektorilla ja kasvoi julkisella sektorilla vuoden 2013 toukokuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 2014 sama kuin edellisvuoden toukokuussa, 68,9 prosenttia. Miesten työllisyysaste oli 69,2 ja naisten 68,5 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,4 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2014 toukokuussa 296 000 (virhemarginaali ±20 000), mikä oli hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 168 000 ja naisia 128 000 henkeä.

Työttömyysaste oli vuoden 2014 toukokuussa 10,7 prosenttia, ja vuotta aiemmin se oli 10,8 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 11,8 ja naisten 9,6 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,6 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli toukokuussa yhteensä 652 000. Heistä työllisiä oli 285 000 ja työttömiä 128 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 413 000 henkeä. 15–24-vuotiaiden työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 19,6 prosenttia. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli toukokuussa 30,9 prosenttia, mikä oli 4,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,6 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 337 000 vuoden 2014 toukokuussa eli 27 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 122 000.

Työllisyyden muutokset 2013/05 – 2014/05 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/05 2014/05 2013/05 - 2014/05
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 085 4 094 0,2
Työvoima yhteensä 2 774 2 756 –0,6
Työlliset 2 474 2 460 –0,6
– palkansaajat 2 142 2 137 –0,3
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 332 324 –2,6
Työttömät 300 296 –1,3
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 311 1 337 2,0
– piilotyöttömät  115 122 5,8
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 68,9 68,9 –0,1
Työttömyysaste 10,8 10,7 –0,1
Työvoimaosuus 67,9 67,3 –0,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuun 2014 lopussa kaikkiaan 302 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 33 000 suurempi kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden toukokuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (19 %), Kainuussa (16 %) ja Keski-Suomessa (15 %). Toukokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 21 000, mikä oli 6 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli toukokuun lopussa yhteensä 127 000 henkilöä, mikä oli 18 000 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Palveluiden piirissä oli 4,6 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 38 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 suurempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin toukokuussa 36 000 uutta avointa työpaikkaa eli 5 000 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Muutokset 2013/05 – 2014/05 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/05 2014/05 2013/05 - 2014/05
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 269 302 12,3
– yli vuoden työttömänä olleet 70 87 24,5
Palveluissa yhteensä 109 127 16,3
– työllistetyt 32 40 25,3
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 28 29 5,6
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 12 12 1,5
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 37 45 21,6
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 42 36 –13,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston eroista on kerrottu työvoimatutkimuksen laatuselosteessa .

Kausitasoitetusta trendistä

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2014, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (432,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. toukokuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/05/tyti_2014_05_2014-06-24_tie_001_fi.html