Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2013/IV - 2014/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2013/IV 2014/IV 2013/IV - 2014/IV 2013/IV - 2014/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1010,8 1027,0 16,2 1,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 50,0 49,7 -0,2 -0,5
Maatalous 01 36,4 35,1 -1,3 -3,5
C Teollisuus 10-33 151,9 148,8 -3,1 -2,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 20,7 19,7 -1,0 -5,0
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 21,1 21,6 0,5 2,5
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 21,2 19,8 -1,4 -6,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 26,2 24,9 -1,3 -5,0
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 48,8 47,9 -0,9 -1,9
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 13,9 14,9 1,0 7,0
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 12,0 11,8 -0,2 -1,9
F Rakentaminen 41-43 78,1 77,3 -0,8 -1,0
Talonrakentaminen 41 28,3 28,0 -0,4 -1,3
Erikoistunut rakennustoiminta 43 41,0 40,6 -0,3 -0,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 116,5 116,1 -0,4 -0,4
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 18,9 19,8 1,0 5,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 39,4 37,2 -2,2 -5,5
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 58,3 59,1 0,8 1,3
H Kuljetus ja varastointi 49-53 61,3 61,7 0,5 0,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 41,5 42,6 1,1 2,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,8 19,1 -0,6 -3,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 32,5 31,0 -1,5 -4,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 45,6 46,2 0,6 1,3
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 32,3 30,6 -1,6 -5,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 68,2 73,9 5,7 8,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 26,0 26,2 0,3 1,1
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 37,6 43,4 5,8 15,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 21,9 26,3 4,4 20,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 44,6 43,4 -1,2 -2,8
P Koulutus 85 71,3 71,4 0,1 0,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 157,3 163,0 5,7 3,6
Terveyspalvelut 86 71,5 72,0 0,5 0,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 35,2 39,3 4,0 11,5
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 50,6 51,7 1,1 2,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 20,2 22,7 2,5 12,6
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 28,2 32,8 4,6 16,3
X Toimiala tuntematon 00 3,3 3,1 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2014, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2014, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2013/IV - 2014/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/12/tyti_2014_12_2015-01-20_tau_029_fi.html