Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2013/IV - 2014/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2013/IV 2014/IV 2013/IV - 2014/IV 2013/IV - 2014/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 857,0 862,3 5,3 0,6
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 17,0 16,2 -0,8 -5,0
Maatalous 01 7,5 7,0 -0,6 -7,7
C Teollisuus 10-33 141,0 137,4 -3,6 -2,5
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 18,8 18,1 -0,7 -3,7
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 19,8 20,1 0,3 1,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,1 18,3 -1,8 -8,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 23,5 21,8 -1,7 -7,4
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 47,2 46,9 -0,4 -0,8
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 11,4 12,2 0,8 6,7
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,4 11,1 -0,2 -2,1
F Rakentaminen 41-43 58,8 56,6 -2,1 -3,6
Talonrakentaminen 41 20,0 18,8 -1,3 -6,3
Erikoistunut rakennustoiminta 43 30,5 29,9 -0,6 -1,8
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 97,5 96,7 -0,8 -0,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 15,0 15,3 0,3 1,8
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 33,6 32,9 -0,6 -1,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 48,9 48,4 -0,5 -1,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 50,1 49,6 -0,5 -1,0
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 31,0 31,3 0,3 0,9
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,1 18,3 -0,8 -4,0
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 27,1 23,7 -3,4 -12,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 40,9 41,1 0,2 0,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 29,1 27,5 -1,6 -5,6
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 52,4 56,6 4,2 8,0
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 21,8 22,9 1,2 5,4
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 32,7 37,2 4,5 13,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 18,4 22,3 3,9 21,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 44,6 43,4 -1,2 -2,7
P Koulutus 85 69,3 69,7 0,4 0,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 147,6 153,6 6,0 4,1
Terveyspalvelut 86 66,0 67,0 1,0 1,6
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 34,2 37,7 3,5 10,3
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 47,5 48,9 1,4 3,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 15,1 15,9 0,8 5,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 19,6 23,4 3,8 19,3
X Toimiala tuntematon 00 2,9 2,7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2014, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.1.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2014, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2013/IV - 2014/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/12/tyti_2014_12_2015-01-20_tau_035_fi.html