Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2014, 15-74-vuotiaat

  Työlliset yhteensä Sivutyötä tehneet Sivutyötä tehneiden osuus
1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 447 91 3,7
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 109 5 4,5
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 359 9 2,5
F Rakentaminen 41-43 169 5 2,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 290 8 2,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 140 4 3,2
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 86 4 4,3
J Informaatio ja viestintä 58-63 100 3 2,6
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 74 . .
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 269 11 4,1
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 106 4 3,5
P Koulutus 85 180 11 6,2
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 402 16 4,0
R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta 90-99 151 9 5,9

Lähde: Työvoimatutkimus 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 28.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2014, Liitetaulukko 36. Sivutyötä tutkimusviikolla tehneet sekä sivutyötä tehneiden osuus työllisistä päätyön toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2014, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/13/tyti_2014_13_2015-04-28_tau_036_fi.html