Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneet palkansaajat sekä ylityötä tehneiden osuus palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2014, 15-74-vuotiaat

  Palkansaajat yhteensä Palkallista ylityötä tehneet Palkallista ylityötä tehneiden osuus
1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia
Toimiala TOL 2008      
Toimialat yhteensä 00-99 2 105 234 11,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 36 5 13,0
C-E Teollisuus; sähkö-, lämpö-, vesi- ja jätehuolto yms. 10-39 334 36 10,8
F Rakentaminen 41-43 127 17 13,6
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 251 27 10,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 120 17 14,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 74 8 11,2
J Informaatio ja viestintä 58-63 90 12 13,8
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 67 7 10,6
M, N Liike-elämän palvelut 69-82 218 27 12,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 106 10 9,3
P Koulutus 85 176 12 6,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 381 44 11,4
R-U Taiteet, viihde ja virkistys; muu palvelutoiminta 90-99 113 11 10,1

Lähde: Työvoimatutkimus 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 28.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2014, Liitetaulukko 37. Palkallista ylityötä tutkimusviikolla tehneet palkansaajat sekä ylityötä tehneiden osuus palkansaajista toimialan (TOL 2008) mukaan vuonna 2014, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/13/tyti_2014_13_2015-04-28_tau_037_fi.html