Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.4.2015

Maaliskuun työttömyysaste 10,3 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2015 maaliskuussa 272 000, mikä oli 21 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,3 prosenttia, kun se edellisvuoden maaliskuussa oli 9,5 prosenttia. Työllisiä oli 10 000 vähemmän kuin edellisvuoden maaliskuussa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä (tammi-maaliskuussa) työttömyysaste oli 9,7 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2014 vastaavalla ajanjaksolla.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/03–2015/03, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2005/03–2015/03, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2015 maaliskuussa 2 382 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 10 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 8 000 enemmän ja naisia 17 000 vähemmän kuin vuoden 2014 maaliskuussa. Työllisten määrä väheni yksityisellä sektorilla ja kasvoi julkisella sektorilla edellisvuoden maaliskuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli maaliskuussa 66,8 prosenttia mikä oli saman verran kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden maaliskuusta 0,7 prosenttiyksikköä 67,6 prosenttiin. Naisten työllisyysaste laski 0,6 prosenttiyksikköä 66,0 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,3 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2015 maaliskuussa 272 000 (virhemarginaali ±19 000), mikä oli 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 156 000 ja naisia 117 000 henkeä.

Työttömyysaste oli maaliskuussa 10,3 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 11,3 ja naisten 9,2 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 9,4 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli maaliskuussa yhteensä 647 000. Heistä työllisiä oli 232 000 ja työttömiä 89 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 320 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli maaliskuussa 27,7 prosenttia, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 21,7 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 13,7 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2015 maaliskuussa 1 445 000 henkeä eli 4 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 130 000, mikä oli 8 000 enemmän vuoden 2014 maaliskuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2014/03 – 2015/03 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/03 2015/03 2014/03 - 2015/03
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 093 4 099 0,2
Työvoima yhteensä 2 643 2 654 0,4
Työlliset 2 392 2 382 –0,4
– palkansaajat 2 046 2 031 –0,7
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 346 351 1,5
Työttömät 252 272 8,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 450 1 445 –0,3
– piilotyöttömät  122 130 6,6
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 66,7 66,8 0,0
Työttömyysaste 9,5 10,3 0,7
Työvoimaosuus 64,6 64,7 0,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työvoimatutkimuksen vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen tiedot

Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä työllisiä oli keskimäärin 2 391 000 henkeä, mikä oli 3 000 vähemmän kuin vuoden 2014 vastaavana aikana. Työllisten määrä lisääntyi eniten informaation ja viestinnän (J) sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan (N) toimialoilla ja väheni teollisuuden (C) toimialalla.

Työllisten tekemien työtuntien määrä vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä oli 1,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 257 000 henkeä, mikä oli 19 000 henkeä enemmän kuin vuoden 2014 tammi-maaliskuussa. Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen työttömyysaste oli 9,7 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä suurempi vuoden 2014 vastaavaan aikaan verrattuna.

Työvoiman ulkopuolella oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 1 452 000 henkeä, mikä oli 8 000 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 132 000, mikä oli 5 000 vähemmän kuin vuoden 2014 vastaavana aikana.

Työllisyyden muutokset 2014/I – 2015/I Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos
2014/I 2015/I 2014/I - 2015/I
1000 henkeä Prosenttia (%)
Työvoima yhteensä 2 632 2 648 0,6
Työlliset yhteensä 2 394 2 391 –0,1
Työttömät yhteensä 238 257 7,9
– miehet 133 144 7,9
– naiset 105 113 8,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 460 1 452 –0,5
– piilotyöttömät  137 132 –3,6
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun 2015 lopussa kaikkiaan 347 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 31 000 suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden maaliskuusta kaikkien muiden ELY-keskusten alueella paitsi Kainuussa (-1 %); eniten Uudellamaalla (15 %), Pohjanmaalla (13 %), Satakunnassa (12 %), Pohjois-Savossa (12 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (10 %). Maaliskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 32 000, mikä oli 3 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli maaliskuun lopussa yhteensä 129 000 henkilöä, mikä oli sama määrä kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,9 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 44 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 suurempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin maaliskuussa 52 000 uutta avointa työpaikkaa eli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Muutokset 2014/03 – 2015/03 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2014/03 2015/03 2014/03 – 2015/03
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 316 347 9,9
– yli vuoden työttömänä olleet 86 103 19,6
Palveluissa yhteensä 129 129 0,1
– työllistetyt 36 33 –9,8
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 33 28 –14,5
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 13 13 1,6
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 47 55 17,6
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 47 52 12,8
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2015, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (601,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.04.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/03/tyti_2015_03_2015-04-23_tie_001_fi.html