Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1 Johdanto

Tämä työvoimatutkimuksen vuosijulkaisu sisältää tilastotietoja 15–74-vuotiaan väestön työllisyydestä, työttömyydestä, työsuhteista sekä työajoista. Katsausosan loppupuolella käsitellään lisäksi tarkemmin työvoiman ulkopuolella olevia sekä nuoria, jotka eivät ole työssä tai koulutuksessa. Tiedot perustuvat työvoimatutkimukseen, joka on otospohjainen haastattelututkimus. Tiedot kerätään vuoden jokaiselta viikolta. Vuositiedot ovat kuukausitietojen keskiarvoja eli ne kuvaavat tilannetta tutkimusvuoden ”keskimääräisellä” viikolla. Työtuntien vuositiedot ovat kuukausitietojen summia. Työvoimatutkimuksen käsitteet ja määritelmät noudattavat kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksia ja EU:n tilastotoimen asetuksia.

Työvoimatutkimuksen vuotta 2015 koskevia keskeisimpiä vuositietoja on julkaistu alkuvuodesta (27.1.2016) joulukuun ja 4. neljänneksen tietojen julkaisun yhteydessä. Tämä julkaisu sisältää katsausosan lisäksi työvoimatutkimuksen aikasarjatietoja ja vuotta 2015 koskevia vuositietoja.

Käsillä oleva vuosikatsaus sekä edeltävät vuosijulkaisut ovat saatavilla työvoimatutkimuksen kotisivulla  http://www.tilastokeskus.fi/tyovoimatutkimus . Tilaston kotisivuilla on saatavilla lisäksi kuukausi- ja neljännesvuositietoja sekä tätä julkaisua täydentäviä aikasarjataulukoita Tilastokeskuksen tietokannasta .

Tulevana syksynä julkaistaan lisäksi Perheet ja työ -teemajulkaisu, jossa käsitellään työvoimatutkimuksen kotitalousosasta saatavia tietoja kuten pienten lasten vanhempien työhön osallistumista.


Lähde: Työvoimatutkimus 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Arto Miettinen 029 551 2963, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2015, 1 Johdanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/13/tyti_2015_13_2016-04-12_kat_001_fi.html