Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2015/I - 2016/I, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2015/I 2016/I 2015/I - 2016/I 2015/I - 2016/I
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 968,8 979,7 10,9 1,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 48,3 43,1 -5,2 -10,7
Maatalous 01 35,0 30,6 -4,4 -12,6
C Teollisuus 10-33 138,6 136,4 -2,2 -1,6
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 19,2 17,5 -1,6 -8,5
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 20,8 20,7 0,0 -0,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 19,0 19,6 0,6 3,0
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 22,0 22,9 0,9 3,9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 44,1 42,6 -1,5 -3,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 13,6 13,1 -0,5 -3,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,6 10,6 0,0 -0,1
F Rakentaminen 41-43 66,9 73,2 6,2 9,3
Talonrakentaminen 41 23,9 30,9 6,9 28,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 36,6 37,3 0,7 2,0
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 113,0 112,7 -0,3 -0,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 18,0 18,0 0,0 0,3
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 36,4 36,6 0,2 0,5
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 58,7 58,1 -0,6 -1,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 57,0 61,6 4,6 8,1
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 37,8 42,2 4,4 11,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 19,2 19,4 0,2 1,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 32,4 30,5 -2,0 -6,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 46,2 44,3 -1,9 -4,1
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 31,3 32,1 0,8 2,5
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 71,5 69,7 -1,8 -2,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 25,4 26,1 0,7 2,9
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 38,5 43,5 5,0 12,9
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 22,7 24,3 1,6 6,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 42,4 44,2 1,8 4,2
P Koulutus 85 68,0 65,7 -2,3 -3,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 149,5 157,1 7,6 5,1
Terveyspalvelut 86 69,3 73,8 4,4 6,4
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 32,0 34,5 2,5 7,9
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 48,1 48,8 0,6 1,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 21,6 22,5 0,9 4,1
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 29,8 29,8 0,0 0,1
X Toimiala tuntematon 00 3,1 2,7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2016, maaliskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 26.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. maaliskuu 2016, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2015/I - 2016/I, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/03/tyti_2016_03_2016-04-26_tau_029_fi.html