Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2015/III - 2016/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2015/III 2016/III 2015/III - 2016/III 2015/III - 2016/III
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 481 2 493 12 0,5
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 110 106 -3 -3,0
Maatalous 01 77 76 -1 -0,8
C Teollisuus 10-33 342 330 -11 -3,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 51 44 -7 -13,0
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 51 51 -0 -0,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 47 46 -1 -1,5
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 59 56 -3 -5,1
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 101 100 -1 -1,1
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 32 32 0 0,6
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 23 31 8 34,7
F Rakentaminen 41-43 176 182 6 3,5
Talonrakentaminen 41 65 66 1 1,4
Erikoistunut rakennustoiminta 43 93 100 7 7,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 289 301 11 3,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 43 41 -2 -4,5
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 78 93 15 18,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 168 167 -1 -0,7
H Kuljetus ja varastointi 49-53 140 139 -1 -0,5
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 89 88 -1 -1,5
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 52 1 1,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 90 95 4 5,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 110 100 -11 -9,7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 73 75 2 3,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 169 163 -6 -3,5
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 63 61 -2 -2,9
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 114 108 -6 -5,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 71 66 -5 -7,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 107 115 8 7,5
P Koulutus 85 175 168 -7 -4,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 410 415 5 1,3
Terveyspalvelut 86 197 195 -2 -0,9
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 90 93 2 2,6
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 123 128 5 4,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 60 67 7 12,4
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 88 88 0 0,4
X Toimiala tuntematon 00 6 10 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2016, syyskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2016, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2015/III - 2016/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/09/tyti_2016_09_2016-10-25_tau_028_fi.html