Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2022, helmikuu

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2015/III - 2016/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2015/III 2016/III 2015/III - 2016/III 2015/III - 2016/III
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 960,7 958,2 -2,5 -0,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 58,4 55,6 -2,8 -4,8
Maatalous 01 44,9 43,0 -1,9 -4,2
C Teollisuus 10-33 136,3 127,0 -9,3 -6,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 19,7 17,1 -2,5 -12,9
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 20,2 20,7 0,4 2,2
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 19,2 17,9 -1,3 -6,6
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 24,3 21,4 -3,0 -12,2
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 39,5 37,2 -2,2 -5,7
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 13,4 12,7 -0,7 -5,4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 9,6 12,2 2,5 26,2
F Rakentaminen 41-43 79,3 83,0 3,7 4,7
Talonrakentaminen 41 28,9 30,0 1,1 3,9
Erikoistunut rakennustoiminta 43 42,7 45,4 2,7 6,3
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 113,2 116,4 3,2 2,8
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 19,0 17,5 -1,5 -7,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 32,7 38,9 6,3 19,2
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 61,5 59,9 -1,6 -2,5
H Kuljetus ja varastointi 49-53 57,9 57,5 -0,3 -0,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 40,4 39,2 -1,2 -2,9
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 17,5 18,3 0,8 4,9
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 34,8 37,6 2,8 8,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 42,1 37,6 -4,5 -10,7
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 28,0 28,5 0,5 1,9
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 61,2 61,7 0,6 0,9
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 24,7 24,4 -0,4 -1,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 44,0 42,1 -1,8 -4,1
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 26,7 25,4 -1,3 -4,8
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 37,3 43,8 6,5 17,4
P Koulutus 85 52,3 50,9 -1,3 -2,6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 149,3 147,7 -1,6 -1,1
Terveyspalvelut 86 70,8 67,5 -3,3 -4,7
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 36,2 36,1 -0,1 -0,2
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 42,3 44,1 1,8 4,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 21,3 22,1 0,8 3,8
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 32,6 30,8 -1,8 -5,4
X Toimiala tuntematon 00 3,2 3,7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2016, syyskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2016, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2015/III - 2016/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/09/tyti_2016_09_2016-10-25_tau_029_fi.html