Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2022, helmikuu

Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2015/III - 2016/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2015/III 2016/III 2015/III - 2016/III 2015/III - 2016/III
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 135 2 143 9 0,4
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 38 39 1 3,6
Maatalous 01 18 20 1 7,2
C Teollisuus 10-33 319 307 -12 -3,8
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 46 38 -8 -16,7
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 49 49 0 0,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 45 44 -1 -1,6
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 53 51 -3 -4,7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 99 98 -1 -1,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 26 26 -0 -0,3
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 22 30 8 37,3
F Rakentaminen 41-43 135 136 2 1,2
Talonrakentaminen 41 48 46 -2 -3,2
Erikoistunut rakennustoiminta 43 71 75 5 6,6
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 252 265 13 5,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 35 33 -2 -6,2
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 70 81 11 16,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 147 151 4 2,4
H Kuljetus ja varastointi 49-53 116 117 1 0,7
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 68 68 0 0,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 49 49 1 1,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 78 81 4 4,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 99 89 -10 -10,0
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 65 67 3 4,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 130 123 -8 -5,8
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 55 53 -2 -3,3
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 99 92 -7 -6,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 62 57 -6 -9,0
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 107 115 8 7,5
P Koulutus 85 171 165 -6 -3,4
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 385 391 6 1,6
Terveyspalvelut 86 179 176 -3 -1,5
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 89 91 2 2,5
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 117 124 7 5,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 47 51 4 7,5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 67 66 -1 -1,8
X Toimiala tuntematon 00 5 9 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2016, syyskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2016, Liitetaulukko 34. Palkansaajat toimialoittain (TOL 2008) 2015/III - 2016/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/09/tyti_2016_09_2016-10-25_tau_034_fi.html