Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2022, helmikuu

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2015/III - 2016/III, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2015/III 2016/III 2015/III - 2016/III 2015/III - 2016/III
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 795,1 793,1 -2,1 -0,3
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 17,9 18,0 0,1 0,7
Maatalous 01 9,6 9,9 0,3 2,9
C Teollisuus 10-33 125,7 115,7 -10,0 -7,9
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 17,7 14,5 -3,2 -18,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 19,2 19,6 0,4 1,9
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 18,1 17,1 -1,1 -5,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 21,1 18,8 -2,3 -10,9
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 38,6 36,1 -2,5 -6,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 11,0 9,7 -1,3 -11,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 9,1 11,8 2,6 28,9
F Rakentaminen 41-43 57,9 59,8 1,9 3,3
Talonrakentaminen 41 20,4 19,9 -0,4 -2,1
Erikoistunut rakennustoiminta 43 30,4 33,0 2,6 8,5
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 94,9 97,8 2,9 3,0
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 15,3 13,2 -2,1 -13,9
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 29,0 32,9 3,9 13,6
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 50,6 51,7 1,1 2,1
H Kuljetus ja varastointi 49-53 45,0 45,5 0,5 1,1
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 28,5 28,3 -0,2 -0,7
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 16,6 17,3 0,7 4,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 27,2 29,5 2,3 8,6
J Informaatio ja viestintä 58-63 37,4 33,2 -4,2 -11,2
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 24,4 25,6 1,2 5,0
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 46,7 46,3 -0,4 -0,9
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 21,1 21,1 0,0 0,2
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 37,4 34,9 -2,5 -6,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 23,1 20,8 -2,4 -10,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 37,2 43,8 6,6 17,6
P Koulutus 85 50,8 49,5 -1,3 -2,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 139,9 138,5 -1,4 -1,0
Terveyspalvelut 86 65,3 61,9 -3,4 -5,2
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 34,6 34,2 -0,4 -1,2
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 39,9 42,3 2,4 6,0
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 16,7 17,1 0,4 2,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 24,2 22,9 -1,3 -5,3
X Toimiala tuntematon 00 2,7 3,2 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2016, syyskuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tuomas Remes 029 551 3682, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 25.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. syyskuu 2016, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2015/III - 2016/III, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/09/tyti_2016_09_2016-10-25_tau_035_fi.html