Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, mars

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015/11 - 2016/11

  År/Månad Förändring
2015/11 2016/11 2015/11 - 2016/11
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 66,9 67,7 0,8
Män 67,7 68,3 0,5
Kvinnor 66,1 67,1 1,0
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,2 8,1 -0,1
Män 9,2 8,8 -0,4
Kvinnor 7,2 7,4 0,2
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 63,7 63,9 0,2
Män 66,2 66,2 0,0
Kvinnor 61,2 61,6 0,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2016, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015/11 - 2016/11 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/11/tyti_2016_11_2016-12-20_tau_001_sv.html