Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2015/IV - 2016/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2015/IV 2016/IV 2015/IV - 2016/IV 2015/IV - 2016/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 1020,2 1020,0 -0,2 0,0
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 50,0 42,4 -7,5 -15,0
Maatalous 01 35,9 31,9 -4,0 -11,2
C Teollisuus 10-33 145,6 149,0 3,4 2,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 18,0 20,1 2,1 11,7
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 20,9 19,8 -1,1 -5,3
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 21,2 21,0 -0,2 -0,9
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 25,8 25,6 -0,2 -0,7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 45,4 48,3 3,0 6,5
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 14,3 14,1 -0,2 -1,4
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 11,2 14,8 3,6 32,1
F Rakentaminen 41-43 80,4 85,2 4,8 6,0
Talonrakentaminen 41 29,3 31,2 1,9 6,6
Erikoistunut rakennustoiminta 43 43,9 46,7 2,8 6,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 118,2 120,4 2,2 1,9
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 19,1 18,6 -0,4 -2,3
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 36,7 39,7 3,0 8,1
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 62,4 62,0 -0,3 -0,5
H Kuljetus ja varastointi 49-53 61,6 63,9 2,3 3,8
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 43,0 45,3 2,3 5,4
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 18,6 18,6 0,0 -0,1
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 30,3 28,9 -1,4 -4,7
J Informaatio ja viestintä 58-63 45,2 44,2 -1,0 -2,2
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 30,2 30,8 0,7 2,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 71,7 70,4 -1,3 -1,8
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 26,9 26,4 -0,4 -1,6
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 43,4 41,9 -1,5 -3,5
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 26,3 24,1 -2,2 -8,3
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 45,4 47,9 2,5 5,5
P Koulutus 85 66,4 66,9 0,5 0,8
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 163,8 157,0 -6,8 -4,1
Terveyspalvelut 86 76,6 70,9 -5,8 -7,5
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 39,0 36,7 -2,2 -5,7
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 48,2 49,4 1,2 2,5
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 23,5 21,4 -2,1 -8,9
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 30,4 32,4 2,0 6,6
X Toimiala tuntematon 00 3,2 2,5 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2016, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2016, Liitetaulukko 29. Työllisten tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2015/IV - 2016/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_029_fi.html