Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2015/IV - 2016/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2015/IV 2016/IV 2015/IV - 2016/IV 2015/IV - 2016/IV
Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Miljoonaa tuntia Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 860,0 869,8 9,8 1,1
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 17,5 14,7 -2,8 -16,1
Maatalous 01 7,9 7,5 -0,4 -4,9
C Teollisuus 10-33 133,4 137,6 4,2 3,1
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 15,5 17,1 1,6 10,2
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 19,8 19,3 -0,6 -2,8
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 20,3 20,2 -0,1 -0,6
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 22,2 23,3 1,2 5,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 44,0 46,9 2,9 6,6
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 11,7 10,9 -0,8 -6,6
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 10,6 14,4 3,8 35,8
F Rakentaminen 41-43 59,7 63,4 3,7 6,2
Talonrakentaminen 41 21,0 22,7 1,7 8,3
Erikoistunut rakennustoiminta 43 32,2 34,1 1,9 5,9
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 99,5 102,0 2,6 2,6
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 15,6 14,9 -0,7 -4,4
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 32,1 35,0 2,9 9,0
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 51,8 52,2 0,4 0,8
H Kuljetus ja varastointi 49-53 50,1 53,1 3,0 6,0
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 32,3 35,6 3,2 10,0
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 17,8 17,5 -0,2 -1,3
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 24,6 23,3 -1,3 -5,1
J Informaatio ja viestintä 58-63 41,1 40,5 -0,6 -1,5
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 27,5 28,3 0,9 3,1
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 53,7 53,9 0,2 0,3
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 23,0 23,3 0,4 1,5
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 36,8 35,7 -1,1 -3,0
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 22,3 20,2 -2,1 -9,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 45,4 47,9 2,5 5,5
P Koulutus 85 64,4 64,8 0,5 0,7
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 153,5 148,1 -5,4 -3,5
Terveyspalvelut 86 69,9 64,8 -5,0 -7,2
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 37,6 35,5 -2,1 -5,5
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 46,1 47,8 1,7 3,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 16,6 16,6 0,0 -0,3
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 22,8 23,0 0,2 0,7
X Toimiala tuntematon 00 2,8 2,4 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2016, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2016, Liitetaulukko 35. Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain (TOL 2008) 2015/IV - 2016/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_035_fi.html