Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Liitetaulukko 48. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2014 - 2016, 15-74-vuotiaat

  Vuosi Muutos Muutos
2014 2015 2016 2015/2016 2015/2016
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008          
Toimialat yhteensä 00-99 2 447 2 437 2 448 11 0,5
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 109 109 101 -8 -7,6
Maatalous 01 76 75 71 -4 -5,2
C Teollisuus 10-33 331 328 327 -1 -0,3
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 47 47 45 -2 -4,5
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 49 50 50 0 1,0
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 45 45 47 2 3,4
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 54 55 54 -1 -1,3
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 105 100 101 1 1,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 31 32 30 -1 -4,6
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 28 24 29 5 19,1
F Rakentaminen 41-43 169 168 178 10 5,9
Talonrakentaminen 41 62 63 68 4 7,0
Erikoistunut rakennustoiminta 43 88 88 95 7 8,1
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 290 284 290 7 2,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 42 42 41 -1 -3,1
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 87 80 89 9 10,7
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 161 162 161 -1 -0,4
H Kuljetus ja varastointi 49-53 140 137 141 4 2,6
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 90 88 90 2 2,6
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 50 50 51 1 2,7
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 86 87 85 -2 -2,5
J Informaatio ja viestintä 58-63 100 106 101 -5 -4,4
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 74 73 75 2 2,4
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 169 171 163 -8 -4,7
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 62 63 61 -2 -2,8
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 101 107 109 2 1,8
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 61 65 64 0 -0,6
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 106 106 111 5 4,3
P Koulutus 85 180 179 173 -6 -3,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 402 404 409 5 1,2
Terveyspalvelut 86 180 190 190 0 0,1
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 96 89 91 2 2,1
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 127 125 128 3 2,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 64 61 63 2 3,5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 87 84 85 1 1,7
X Toimiala tuntematon 00 11 9 8 0 -4,6

Lähde: Työvoimatutkimus 2016, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2016, Liitetaulukko 48. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) vuosina 2014 - 2016, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tau_048_fi.html