Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Johdanto

Tämä työvoimatutkimuksen julkaisu sisältää tilastotietoja perheistä ja työstä. Tiedot perustuvat työvoimatutkimuksen kotitalousosasta saatuihin haastattelutietoihin. Julkaisussa keskitytään 20–59-vuotiaiden ikäryhmään sekä lasten vanhempien että vertailuryhmänä käytettävien lapsettomien henkilöiden osalta, koska yli 99 prosenttia alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmista kuuluu tähän ikäryhmään. Lapsiperheiksi lasketaan ne perheet, joissa on vähintään yksi samassa kotitaloudessa asuva alle 18-vuotias lapsi. Lapsettomiksi tässä katsotaan ne, joiden kotitaloudessa ei asu alle 18-vuotiaita lapsia.

Vuoden 2016 lopussa lapsiperheitä oli yhteensä 570 000. Lapsiperheiden määrä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin 2 000 perheellä vuosittain. Lapsiperheisiin kuului vuodenvaihteessa keskimäärin 1,85 lasta. Näistä perheistä yksilapsisia oli 43 prosenttia, kaksilapsisia 39 prosenttia. Lapsiperheistä 59 prosenttia oli aviopariperheitä ja 20 prosenttia avopariperheitä. Noin viidennes oli yksinhuoltajaperheitä. (Lähde: Perheet 2016, Tilastokeskus.)

Tässä julkaisussa tarkastellaan vuosien 2012 ja 2016 välisenä aikana tapahtuneita muutoksia lapsiperheiden isien ja äitien työllisyydessä ja perhevapaiden käytössä. Liitetaulukot sisältävät tietoja kaikilta näiltä vuosilta.

Pienten lasten vanhempien työllisyyttä arvioitaessa kannattaa huomioida työvoimatutkimuksessa käytetty kansainvälinen työllisen määritelmä: Työvoimatutkimuksessa työlliseksi lasketaan henkilö, joka on tehnyt vähintään yhden tunnin töitä tutkimusviikon aikana. Lisäksi työllisiksi luokitellaan töistä poissa olleet palkansaajat, joiden poissaolon syynä on äitiys- tai isyysloma, sairaus tai tapaturma tai joiden poissaolo on kestänyt alle kolme kuukautta. Tämän määritelmän perusteella etenkin pienten lasten äitien kohdalla työllisten joukossa on runsaasti kotona lasta hoitamassa olevia äitejä. Yrittäjät luokitellaan aina työllisiksi, vaikka he eivät olisi tehneet töitä tutkimusviikon aikana.

Tässä julkaisussa luvuissa 2 ja 3 kuvataan lapsiperheen vanhempien työllisyyttä ja luvussa 4 kerrotaan tarkemmin heidän toiminnastaan. Käytettyjä käsitteitä ja työvoimatutkimuksen kotitalousosaa kuvataan tarkemmin luvuissa 5 ja 6.


Lähde: Työvoimatutkimus 2016 Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Nieminen 029 551 3561, Anna Pärnänen 029 551 3795, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 10.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. perheet ja työ 2016, 1. Johdanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/14/tyti_2016_14_2017-10-10_kat_001_fi.html