Liitetaulukko 5. Työttömyysasteet nuorimman lapsen iän mukaan vuosina 2012 - 2016, 20-59-vuotiaat

  Työttömyysaste, %
Vuosi
2012    2013    2014    2015    2016   
Sukupuolet yhteensä Yhteensä 7,0 7,6 8,0 9,0 8,3
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 4,5 5,1 5,7 5,8 6,2
- nuorin lapsi alle 3-vuotias 4,8 6,3 7,0 5,3 7,7
- nuorin lapsi 3-6-vuotias 5,3 5,7 6,3 7,3 5,9
- nuorin lapsi 7-17-vuotias 3,9 4,2 4,8 5,3 5,6
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 8,6 9,1 9,4 10,9 9,5
Miehet Yhteensä 7,8 8,3 8,9 9,6 8,7
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 3,9 4,0 5,1 4,8 4,9
- nuorin lapsi alle 3-vuotias 3,7 5,2 5,2 3,6 6,2
- nuorin lapsi 3-6-vuotias 4,0 3,2 5,8 5,6 3,8
- nuorin lapsi 7-17-vuotias 3,9 3,6 4,6 5,2 4,6
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 10,1 10,9 11,3 12,4 11,0
Naiset Yhteensä 6,3 6,9 7,1 8,4 7,8
Alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmat yhteensä 5,1 6,3 6,4 6,9 7,6
- nuorin lapsi alle 3-vuotias 6,5 8,3 10,0 8,3 10,2
- nuorin lapsi 3-6-vuotias 6,7 8,4 6,9 9,0 8,1
- nuorin lapsi 7-17-vuotias 3,9 4,7 5,0 5,4 6,5
Ei alle 18-vuotiaita lapsia 7,0 7,3 7,4 9,3 7,9

Lähde: Työvoimatutkimus 2016 Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Nieminen 029 551 3561, Anna Pärnänen 029 551 3795, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 10.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. perheet ja työ 2016, Liitetaulukko 5. Työttömyysasteet nuorimman lapsen iän mukaan vuosina 2012 - 2016, 20-59-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/14/tyti_2016_14_2017-10-10_tau_005_fi.html