Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4 Työvoiman ulkopuolella olevat

4.1 Työvoiman ulkopuolella 34,2 prosenttia väestöstä vuonna 2017

Vuonna 2017 työvoiman ulkopuolella oli yhteensä 1 407 000 henkilöä eli 34 prosenttia 15–74-vuotiaasta väestöstä. Määrä oli 17 000 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2016. Työvoimatutkimuksessa työvoiman ulkopuolella olevilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka tutkimusviikolla eivät olleet työllisiä eivätkä työttömiä. Myös asevelvollisuutta suorittamassa olevat luetaan työvoiman ulkopuolisiin.

Työvoimatutkimuksessa kerätään tietoa siitä, mitä työvoiman ulkopuolella olevat itse katsovat pääasialliseksi toiminnakseen. Heistä valtaosa, eli 61 prosenttia, ilmoitti olevansa vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairaita vuonna 2017. Työvoiman ulkopuolella olevista 23 prosenttia ilmoitti olevansa opiskelijoita tai koululaisia. Omia lapsia tai muuta omaista hoitavia oli 5 prosenttia.

4.2 Piilotyöttömien määrä kääntyi laskuun

Piilotyöttömäksi luokitellaan työvoimatutkimuksessa työvoiman ulkopuolella oleva henkilö, joka olisi halunnut työtä ja olisi voinut ottaa työn vastaan kahden viikon kuluessa, mutta ei ollut aktiivisesti hakenut työtä edeltävän neljän viikon aikana. Piilotyöttömiä voidaan pitää potentiaalisena lisätyövoimana.

15–74-vuotiaita piilotyöttömiä oli yhteensä 143 000 henkeä vuonna 2017, mikä oli 12 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Piilotyöttömien määrä laski ensimmäisen kerran vuoden 2008 jälkeen. (Kuvio 20.)

Yleisin syy siihen, etteivät piilotyöttömät olleet hakeneet töitä, oli usko siitä, että töitä ei ollut saatavilla. Näin uskoi reilu neljännes piilotyöttömistä. Vajaalla viidesosalla syynä oli opiskelu.

Vuonna 2017 piilotyöttömiä oli aiempien vuosien tavoin eniten 15–24-vuotiaiden ikäryhmässä, 40 000 henkeä. Sekä 55–64-vuotiaiden että 65–74-vuotiaiden ikäryhmissä piilotyöttömiä oli 30 000 henkeä. Edellisessä ryhmässä noin 40 prosenttia ei uskonut, että töitä löytyisi. Jälkimmäisessä ryhmässä lähes puolet katsoi jääneensä jo kokonaan eläkkeelle.

Kuvio 20. Piilotyöttömät ikäryhmittäin vuosina 1997–2017

Kuvio 20. Piilotyöttömät ikäryhmittäin vuosina 1997–2017

4.3 Työn ja koulutuksen ulkopuolella 9 prosenttia nuorista

Tässä luvussa kuvataan sellaisia 15–24-vuotiaita, jotka eivät ole työllisiä eivätkä ole osallistuneet mihinkään koulutukseen tutkimusta edeltäneiden neljän viikon aikana ja jotka eivät ole myöskään suorittamassa asevelvollisuutta. Koulutukseen osallistumisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä tutkintoon johtavaa koulutusta että erilaiselle kursseille osallistumista.

Vuonna 2017 nuoria, jotka eivät olleet työssä, koulutuksessa eivätkä asevelvollisuutta suorittamassa, oli 57 000 henkeä, mikä oli noin yhdeksän prosenttia 15–24-vuotiaiden ikäluokasta. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osuus ikäluokasta laski hiukan vuodesta 2016. Heistä suurin osa, 44 000, oli 20–24-vuotiaita. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista 31 000 oli miehiä ja 26 000 naisia. Ei työssä, koulutuksessa eikä asevelvollisuutta suorittamassa olevien nuorten määrä on vaihdellut jonkin verran viimeisen kymmenen vuoden aikana. (Kuvio 21.)

Kuvio 21. 15–24-vuotiaat nuoret, jotka eivät olleet työssä, koulutuksessa eivätkä asevelvollisuutta suorittamassa, vuosina 2007–2017

Kuvio 21. 15–24-vuotiaat nuoret, jotka eivät olleet työssä, koulutuksessa eivätkä asevelvollisuutta suorittamassa, vuosina 2007–2017

Viimeisen viiden vuoden aikana nuorten miesten osuus ei työssä, koulutuksessa eikä asevelvollisuutta suorittamassa olevista on ollut suurempi kuin vastaava naisten osuus saman ikäisestä väestöstä. Miehillä osuus on laskenut vuodesta 2014 ja naisilla vuodesta 2015 alkaen. Ei työssä, koulutuksessa eikä asevelvollisuutta suorittamassa olevien osuus oli kuitenkin korkeampi vuonna 2017 kuin vuosina 2011 ja 2012.

Kuvio 22. Ei työssä, ei koulutuksessa eikä asevelvollisuutta suorittamassa olevien 15–24–vuotiaiden %-osuus samanikäisestä väestöstä vuosina 2003–2017

Kuvio 22. Ei työssä, ei koulutuksessa eikä asevelvollisuutta suorittamassa olevien 15–24–vuotiaiden %-osuus samanikäisestä väestöstä vuosina 2003–2017

Lähde: Työvoimatutkimus 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2017, 4 Työvoiman ulkopuolella olevat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/13/tyti_2017_13_2018-04-12_kat_004_fi.html