Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.6.2018

Työllisyys koheni edelleen

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2018 toukokuussa 90 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työllisyysaste nousi 72,3 prosenttiin. Työllisyysasteen trendi oli toukokuussa 71,4 prosenttia. Työttömiä oli 261 000, mikä oli 35 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 7,6 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2008/05–2018/05, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2008/05–2018/05, 15–64-vuotiaat

Työttömyys ja työllisyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä, eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue tästä lisää trendistä.

Työllisiä oli vuoden 2018 toukokuussa 2 555 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 90 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 30 000 ja naisia 60 000 enemmän kuin vuoden 2017 toukokuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 72,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 69,4 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden toukokuusta 1,9 prosenttiyksikköä 72,9 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 3,9 prosenttiyksikköä 71,6 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 71,4 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2018 toukokuussa 261 000 (virhemarginaali ±20 000), mikä oli 35 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 132 000 ja naisia 130 000.

Työttömyysaste oli toukokuussa 9,3 prosenttia eli 1,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste laski vuodentakaisesta 1,3 prosenttiyksikköä 9,1 prosenttiin ja naisten 1,7 prosenttiyksikköä 9,5 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi oli 7,6 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli toukokuussa yhteensä 620 000. Heistä työllisiä oli 284 000 ja työttömiä 113 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 397 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli toukokuussa 28,4 prosenttia, mikä oli 5,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 17,4 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 18,2 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2018 toukokuussa 1 306 000 eli 42 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 122 000, mikä oli 16 000 vähemmän vuoden 2017 toukokuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2017/05 – 2018/05 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/05 2018/05 2017/05 - 2018/05
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 110 4 122 0,3
Työvoima yhteensä 2 762 2 816 2,0
Työlliset 2 465 2 555 3,6
– palkansaajat 2 120 2 226 5,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 346 329 –4,9
Työttömät 297 261 –11,9
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 348 1 306 –3,1
– piilotyöttömät  138 122 –11,6
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 69,4 72,3 2,9
Työttömyysaste 10,7 9,3 –1,5
Työvoimaosuus 67,2 68,3 1,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa  oli toukokuun 2018 lopussa kaikkiaan 242 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 50 000 pienempi kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Työttömyys laski toukokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (–23 %), Satakunnassa (–23 %), Pohjois-Pohjanmaalla (–22 %) ja Pohjanmaalla (–20 %). Toukokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 8 000, mikä oli 4 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli toukokuun lopussa yhteensä 131 000 henkilöä, mikä oli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Palveluiden piirissä oli 4,6 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 30 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin toukokuussa 63 000 uutta avointa työpaikkaa eli 10 000 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Muutokset 2017/05–2018/05 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/05 2018/05 2017/05 - 2018/05
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 292 242 –17,1
– yli vuoden työttömänä olleet 106 77 –27,4
Palveluissa yhteensä 124 131 5,0
– työllistetyt 25 27 8,7
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 22 22 –0,7
– työ- ja koulutuskokeilussa 12 12 2,4
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 65 69 6,1
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 52 63 20,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Johanna Alatalo, puh. 029 504 8084,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2018, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (427,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.06.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. toukokuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/05/tyti_2018_05_2018-06-26_tie_001_fi.html