Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2017/IV - 2018/IV, 15-74-vuotiaat

  Vuosi/Neljännes Muutos Muutos
2017/IV 2018/IV 2017/IV - 2018/IV 2017/IV - 2018/IV
1000 henkeä 1000 henkeä 1000 henkeä Prosenttia, %
Toimiala TOL 2008        
Toimialat yhteensä 00-99 2 486 2 541 55 2,2
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta 01-09 96 98 2 2,3
Maatalous 01 68 68 -0 -0,3
C Teollisuus 10-33 328 336 8 2,4
Elintarvikkeiden, tekstiilien ja vaatteiden valmistus 10-15 45 47 2 5,1
Sahatavaran ja paperin sekä paperituotteiden valmistus; painaminen ja jäljentäminen 16-18 45 50 5 11,4
Kemikaalien, lääkkeiden yms. valmistus 19-23 47 46 -1 -2,4
Metallien jalostus; metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 24-25 53 56 4 6,7
Elektronisten ja optisten tuotteiden, sähkölaitteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus 26-30 104 103 -1 -1,3
Huonekalujen ym. valmistus; koneiden ja laitteiden huolto ja asennus 31-33 35 34 -1 -1,8
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto 35-39 28 24 -4 -12,8
F Rakentaminen 41-43 190 199 9 4,9
Talonrakentaminen 41 70 73 3 4,0
Erikoistunut rakennustoiminta 43 99 106 6 6,4
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 45-47 279 285 6 2,3
Moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 45 44 47 4 9,0
Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 46 80 90 10 12,9
Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) 47 155 148 -8 -5,0
H Kuljetus ja varastointi 49-53 143 143 0 0,1
Maa-, vesi- ja ilmaliikenne 49-51 91 91 -0 -0,1
Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta; posti- ja kuriiritoiminta 52-53 51 52 0 0,5
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55-56 81 87 6 7,0
J Informaatio ja viestintä 58-63 106 118 12 11,1
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala 64-68 75 75 1 0,7
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 69-75 177 185 8 4,8
Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 71 67 75 8 12,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 77-82 108 109 2 1,7
Kiinteistön- ja maisemanhoito 81 61 63 2 3,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 84 116 114 -2 -1,9
P Koulutus 85 190 189 -1 -0,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 86-88 408 416 8 2,0
Terveyspalvelut 86 188 186 -2 -1,0
Sosiaalihuollon laitospalvelut 87 85 94 9 11,0
Sosiaalihuollon avopalvelut 88 135 136 1 0,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 90-93 67 68 1 1,5
S-U Muu palvelutoiminta yms. 94-99 90 87 -3 -3,4
X Toimiala tuntematon 00 6 7 . .

Lähde: Työvoimatutkimus 2018, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. joulukuu 2018, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2017/IV - 2018/IV, 15-74-vuotiaat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2018/12/tyti_2018_12_2019-01-24_tau_028_fi.html